Privacyverklaring

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster, gevestigd aan Hollandscheveldse Opgaande 75, 7913 VB Hollandscheveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy enorm belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.

Contactgegevens:

Hollandscheveldse Opgaande 75
7913 VB Hollandscheveld
0528 – 34 09 66
www.jkbouw.nl
info@jkbouw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Bouw- en aannemersbedrijf John Koster verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jkbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouw- en aannemersbedrijf John Koster) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast kunnen we jouw gegevens bewaren voor wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte. Indien je gegevens aan ons hebt verstrekt zonder dat daar een overeenkomst uit voortvloeit worden deze gegevens na een maand definitief verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouw- en aannemersbedrijf John Koster verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouw- en aannemersbedrijf John Koster blijft verantwoo